VEU INDIVIDUAL

BIMENSUAL
100€/Mensual 50€/Per classe
1 CLASSE/SETMANA
200€/Mensual 50€/Per classe

ABONAMENTS VEU INDIVIDUAL

5 CLASSES
300€/Abonament 60€/Per classe
Caducitat tres mesos.
10 CLASSES
550€/Abonament 55€/Per classe
Caducitat cinc mesos.

VEU GRUP

1 CLASSE/SETMANA
112€/Mensual 28€/Per classe
2 CLASSES/SETMANA
179€/Mensual 22,4€/Per classe
3 CLASSES/SETMANA
252€/Mensual 21€/Per classe

VEU SEMIPRIVADA

1 CLASSE/SETMANA
175€/Abonament 43,75€/Per classe
2 CLASSES/SETMANA
280€/Abonament 35€/Per classe
3 CLASSES/SETMANA
394€/Abonament 32,8€/Per classe

TARIFES DE L’EQUIP DE PROFESSORS (excepte Nina)

Top