PILATES INTERMEDI

Ets poc constant?

El Pilates crea addicció perquè ens repta constantment. El professor ha de conèixer bé la frontera entre el que creus que pots aconseguir i on ets capaç d’arribar. Ell és qui sap interpretar les possibilitats del teu cos i exigir-li més i més sempre en un marc de salut. Profunditza en el mètode. Descobreix el potencial del teu cos.

És el nivell adequat per a mi?

Els nostres professors t’orientaran en tot moment. Si decideixen canviar-te de nivell, significa que la teva força i flexibilitat han augmentat i que estàs llest per pujar un nou esglaó.

Com serà la classe?

Més intensa i amb més varietat d’exercicis. La velocitat en l’execució dels exercicis disminueix, o augmenta, per variar la intensitat que busquem. El ritme de la classe augmenta i també el nombre d’exercicis que executaràs en només 55 minuts.

Resultats i beneficis

El teu cos ha aconseguit un grau de força i flexibilitat considerable. La teva postura ha millorat. Sense adonar-te en el teu lloc de treball i en la vida diària, la teva musculatura busca i adopta aquells patrons posturals que has treballat durant la sessió.

Viu la transformació del teu cos.

Top