Pilates: eina pedagògica d'aplicació a la rehabilitació vocal

Voz

Si ets logopeda o professor de veu i necessites coneixements que et capacitin per analitzar i interpretar les correlacions de cos i veu dels teus alumnes i pacients, llavors has trobat el curs que necessites.

 

Objectius generals del curs

 • Definir el patró postural segons els principis anatòmics.
 • Conèixer la incidència del patró postural en la fonació.
 • Identificar els estructuris i els ancoratges musculars implicats en la fonació i establir les influències que exerceixen en ella.
 • Conèixer la metodologia d’ensenyament del Mètode Pilates i el seu sistema d’exercicis.
 • Definir el gest respiratori que s’aplica durant l’execució dels exercicis de Pilates i analitzar les implicacions en la fonació.
 • Descriure els exercicis bàsics ‘fonaments’ del mètode Pilates i conèixer la seva aplicació a la interpretació i la valoració postural.
 • Descriure els exercicis de nivell I de Matwork i conèixer-ne l’aplicació a la interpretació i l’estudi postural.
 • Elaborar un protocol amb l’objectiu de realitzar una interpretació i valoració postural eficaç.
 • Experimentar i vivenciar en el propi cos i veu el conjunt d’informació teòrica abordada en el curs.

Objectius específics del curs

 • Analitzar diferents patrons posturals i establir l’ideal anatòmic.
 • Assajar i interpretar les necessitats corporals en casos hipotètics de rehabilitació vocal.
 • Analitzar el gest respiratori i aplicar aquells fonaments de Pilates (pre-exercicis) que afavoreixen la coordinació fonorespiratòria.
 • Adjudicar exercicis del repertori de Pilates en funció de les necessitats del gest corporal, respiratori i vocal de forma integrada.
 • Utilitzar la metodologia d’ensenyament pròpia de Pilates, els principis fonamentals de la qual són la concentració, la centralització, el control, la respiració, la precisió i la fluïdesa.
 • Simular una sessió de rehabilitació vocal aplicant i utilitzant el conjunt de la informació rebuda.
NS.Still006
Chica hablando
Noia fent pilates amb màquines

Tot allò que ocorre al cos afecta la veu.

Nina

Nina Studio - Pilates & Voice - Negre
Top