PILATES PER A ESPORTISTES

Pilates per a esportistes?

La pràctica d’alguns esports implica descompensacions en el cos. L’esportista amateur o professional necessita acondicionar el seu cos des del punt de vista de la flexibilitat i la fortalesa per aconseguir la màxima competència corporal i preveure lesions.

Beneficis per a esportistes

El primer benefici i el més important és la prevenció de lesió, algunes d’elles comunes i estereotipades en esports específics. L’esportista es beneficia especialment de la flexibilitat, la precisió i la fluides.

Reptes físics

Els exercicis de Pilates poden arribar a ser molt explosius. Canviant el ritme i la velocitat es varia la intensitat i la resistència a la quual es sotmeten les fibres. Dissenyem el teu programa d’entrenament en funció dels teus punts forts i febles i tenint en compte els riscos als quals es sotmet el teu cos quan practica un esport específic.

Ejercicios de pilates con máquinas
Mujer jugando a golf
Deportista corriendo en una cinta

He descobert el concepte e SALUT en lletres majúscules.

Miquel Àngel Ferrin

Top