DOCÈNCIA

Veu

A qui s’adreça?

Ets professor, monitor, entrenador? Coneix la teva veu i fes-la servir correctament per evitar lesions i aconseguir una comunicació eficaç amb els teus alumnes. Parlar hores i hores és molt més exigent que cantar. Només tens una veu. Cuida-la.

 

Objectius del curs

  • Assentar els coneixements bàsics sobre anatomia i fisiologia de l’aparell vocal.

  • Conèixer els sistemes implicats en la fonació i les sinergies que estableixen.

  • Definir el patró postural anatòmic del cos humà i conèixer les implicacions en la producció vocal.

  • Conèixer l’anatomia del sistema respiratori i entendre la seva fisiologia.

  • Descriure els elements que donen suport acústic a la paraula (entonació, intensitat, velocitat i ritme) entendre la seva mecànica, experimentar-los amb la finalitat de ser capaces d’aplicar-los en la tasca docent.

  • Establir les pautes bàsiques d’higiene vocal.

  • Prevenir lesions vocals i corporals.

  • Descobrir el propi potencial del cos i la veu amb la finalitat de posar-ho al servei de l’ofici de mestre en un marc de salut i competència professional.
Profesora de primaria dando clase
NS.Still006
NS.Still019

La segona causa de baixa en els docents és la pèrdua de la veu.

Nina Studio - Pilates & Voice - Negre
Top