EMPRESA


EMPRENEDORS - DIRECTIUS - VENDES - ATENCIÓ CLIENT - RRHH

Veu

CONVÈNCER MOTIVAR PERSUADIR ESPERONAR VENDRE IL·LUSIONAR

Verbs que conjugaràs amb èxit quan dominis la teva veu

Millora les teves habilitats comunicatives a través la veu (llenguatge verbal) i el cos (llenguatge no verbal) amb l’objectiu de gestionar de manera eficaç qualsevol situació comunicativa:

  • Comunicació amb equips
  • Escenaris de negociació
  • Reunions comercials
  • Gestió de conflictes
  • Conferències
  • Presentacions en públic

“In Company”

Formació personalitzada per a equips d’una mateixa empresa. Adaptem els continguts de la sessió a les necessitats del vostre sector.

 

Sessions addicionals individuals

Classes de reforç personalitzades.

Enquestes de satisfacció

El curs és essencialment pràctic. M’he adonat fins a quin punt els aspectes emocionals i corporals incideixen en la veu.

He experimentat com l’entonació, els silencis i les pauses modifiquen la comunicació.

És realment útil, pràctic i diferent.

Vul destacar la forma teòric-pràctica d’afrontar el tema, el dinamisme, la utilitat i la claredad.

Molt agraïda per haver pogut gaudir d’aquesta útil sessió

He pres consciència de la meva veu i com utilitzar-la.

Quina capacitat de millora que tenim i no sabem que la tenim!

Top